1411.


Henning Pedersen sælger jord til Synde.

Tekst efter reg

Tekst

Hemming Pierszönn soldte Syuende forne halfftiende ørte schyld aff thend store gaardt i Sorby med en gaardsede staffn. ♦ 1411.

Oversættelse

Henning Pedersen solgte fornævnte Synde 9½ ørtug skyldjord af den store gård i Sørbylille med en gårdsædestavn. 1411.