1411. Skam herredsting


Tingsvidne angående en vej.

Tekst efter reg

Tekst

Siønszwidne af Skamherritzting offuer en wey som ligger westen Nørrebye dam. ♦ Datum 1411.

Oversættelse

Synsvidne af Skam herredsting på en vej som ligger vest for Nørreby dam. Givet 1411.