1411.


Niels Povlsen oplader jord til Nørre kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Thingswindtne att Niels Pouelszen oplodt till Nørre closter en fierding iordt som hand haffde wdi pant wdi Hoe. ♦ 1411.

Oversættelse

Tingsvidne, at Niels Povlsen oplod Nørre kloster en fjerdedel (bol) af et jordstykke, han havde i pant i Hou. 1411.