1411.


Jens Gribsen i Køberup skøder sin gård i Vridsløse til Næstved Sankt Peders kloster mod at få tre gårde i Rislev og tre i Luderup i forpagtning på livstid.

Tekst efter reg

Tekst

Iohannes Gribsson armiger in Køberup scotauit nobis curiam suam in Writzsløse cui sex solidi terrarum in censu adiacent ea de causa ut conductiue haberet tres curias in Riisløff et tres in Luderop soluendo nobis lastam annone annuatim donec uixerit ♦ Mcdxi.

Oversættelse

Jens Gribsen i Køberup, væbner, skødede os sin gård i Vridsløse, hvortil der ligger seks ørtug skyldjord, med det vilkår, at han skulle have tre gårde i Rislev og tre i Luderup i forpagtning, så længe han lever, og årligt betale os en læst korn. 1411.