1412. 26. januar. Århus


Oluf Jensen kvitterer dannemændene i Århus for 50 mark lybsk af deres årlige skat.

Tekst efter A

Tekst

Allæ thæ thettæ bref seer æller hørær hæilsnær iæch Olef Iænssøn ther wæbnær ær ewintherligh quæthy meth gwdh/♦ Allæ skulæ thet wætherlicth were thæ nw æræ æller thæ kommæ skulæ ath iæch wætherkennes mæch ath hawæ vp boræth af thæ dondæ mæn af Arws half thrydisynnæs thywæ lybische marc af thæn skat thæ skulæ vt giwæ nw i aar ♦ Item so til bindær iæch mægh ogh mynæ arwingh thæm ogh thæræ arwingh ath fri ogh ath frælsæ for hwær manz til talæ/♦ Til hwæs winnæsbwrdh ogh ythærmær for waringhæ so hawer iægh for næwende Olef Ienssøn myt ingsigæl thrwkt pa rygghen pa thettæ bref thet skrewet ær <i> Arws/ efter wors herræ føthælsæ aar thwsændh aar fyræ hwndærth aar pa thet tolftæ aar thæn tisdagh nest efter sanctæ Powels dagh et cetera.

Oversættelse

Jeg Oluf Jensen, væbner, sender alle, der ser eller hører dette brev, evindelig hilsen med Gud. Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg anerkender at have oppebåret 50 lybske mark af dannemændene i Århus af den skat, som de skulle betale i år. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og frigøre dem og deres arvinger for tiltale fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom og yderligere sikkerhed herfor har jeg fornævnte Oluf Jensen trykt mit segl på bagsiden af dette brev, som er skrevet i Århus det 1412de år efter vor Herres fødsel tirsdag efter Sankt Paulus' dag.