1412. 24. marts. Hohenstein


Reces af de preussiske stæders dag i Hohenstein.

Udtog efter Hanserec. l.l. §1 er ikke relevant for danske forhold og derfor udeladt

Tekst

Anno domini [1412] in uigilia annunciacionis uirginis gloriose domini nuncii [consulares ciuitatum] infrascriptarum uidelicet de Thorun Euert Hituelt [et Tideman Hitfelt] de Elbingo Iohan Werner et Nicolaus [Crossin] de Danczk [Albrecht] Dodorp et Iohannes Mekelfelt in Hohenstein ad placita congregati hec infrascripta appunctarunt.

<1> .....

<2>Item so habin dy stete mit vnserm hern homeister obereyn getragen als vmb dy knechte dy sich vormitten tzu Bornholm adir vff Schone vff dy schuten so ab imand deme schippheren mit syme lone vntlyffe so das das lon were vnder eyne halbe mark den knecht der das thut den sal man richten an der stupen tzu slan ♦

<3>Item is is boben ½ mark so sal man in richten an synen hals ab is der schipper mag beczugen mit sinen schepeskindern tzwen adir dryen.

Oversættelse

I det Herrens år 1412 dagen før den glorværdige jomfrus bebudelsesdag var de herrer udsendinge, rådmænd fra de nedenfor skrevne stæder, dvs. fra Thorn Evert Hetfeld og Tideman Hetfeld, fra Elbing Johan Werner og Klaus Krossin, fra Danzig Albrecht Dodorp og Johan Mekelfeld forsamlede på torvet i Hohenstein og afgjorde disse nedenfor skrevne sager.

<1> .....

<2>Fremdeles så er stæderne blevet enige med vor herre højmesteren med hensyn til de svende, som tager hyre på skuderne på Bornholm eller i Skåne, så hvis nogen løber fra kaptajnen med sin løn, og det er en løn under 1/2 mark, så skal man dømme den svend, der gør det, til at bindes til pælen.

<3>Fremdeles er den over 1/2 mark, så skal man dømme ham ved hans hals, hvis skipperen kan bevidne det med 2 eller 3 af sine matroser.