1412. Flensborg


Kong Erik 7. af Pommern giver hr. Ture Stensson ret til at arve hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter Aa

Tekst

Item eth breff ludendis ath koning Erik vnner her Thure Steinssøn ath erffue her Abram. ♦

Datum Flensborg mcdxii.

Oversættelse

Et brev, der lyder, at kong Erik tillod hr. Ture Stensson at arve hr. Abraham (Brodersen).

Givet i Flensborg 1412.