1412.


Skødebrev på Skyldal.

Tekst efter ÆA

Tekst

Itt pergamenttz skiødebreff paa latin paa Skylddall. ♦

1412.

Oversættelse

Et skødebrev på pergament på latin på Skyldal.

1412.