1412.


Hertug Ulrich af Stargard skylder biskop Peder af Roskilde 1000 stralsundske mark.

Tekst efter reg

Tekst

Ett breff att hertug Vlrich aff Stargartt, er bisp Peder aff Roskilde im marck sundisch schyldig. ♦

Datum 1412.

Oversættelse

Et brev, at hertug Ulrich af Stargard er bisp Peder af Roskilde 1000 stralsundske mark skyldig.

Givet 1412.