1412.


Forstanderen ved Sankt Gertruds kapel i Nyborg forpligter sig til at holde en lampe evigt brændende.

Tekst efter ÆA

Tekst

Forstannder till s. Giertrudtz capell vdi Nyborgh beplichter dennem att holde en lampe wed liige vdi forschreffne capell, huor for dennem er forehrit enn gaardt vdi Nyeborgh. ♦

Anno 1412.

Oversættelse

Forstanderen ved Sankt Gertruds kapel i Nyborg forpligter sig på kapellets vegne til at lade holde en lampe stadigt brændende i nævnte kapel, hvorfor der er skænket dem en gård i Nyborg.

År 1412.