1413. 28. januar. Halmstad


Peder Jensen i Danstorp sælger en gård i Fyllinge samt de godser i Halland og Sverige, som han havde arvet efter Peder Stensen, til Jens Henriksen.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff høræ ællæ see hælsær iak Pæther Iensson boendæ vti Dansstorp ewerdelikæ meth varom herræ ♦ Thet scal allæ mæn wytherlikt ware swa nærwærindæ som komndæ æræ ath iak kennæs meth thettæ myth opnæ breff thet iak solt hawer en hedherlik man ok ærlik Iessæ Hinrikson en gard vti Føllinge ok ther meth all the gosz som mik til arff fyæll æffther Pæther Stensons døth hwas syæl gwdh hawæ som badhæ æræ liggendæ vti Hallande ok vti Swerike ok iak fwl werdh wp buryth hawer æffther my frændhers ok wynæs rath ♦

Hwar fore til bindher iak mik ok my arffwæ forde Iesse Hinriksson ok hans arffwæ then forde gardh vti Føllinge [1] ok all the gosz æ hwar the liggende æræ ath fryy ok himblæ ok orgrant ath gøræ for vtæn hwers mans til taal ællæ geen syghilssæ ♦

Thil meræ wyssæ ok betræ forwaring tha henggher iak myth inciglæ foræ thettæ breff meth godhæ mannæ inciglæ som ær herræ Niels Ollsson dægenæ[2] vti Søndræhalland ok Lassæ Esskilsson vti Bolmssø ok Nis Kædhilsson vti Øpinge ok Hinrik Regnæ borghæmæstæ vti Halstadæ ok Arwyt Vnnæson ratman vti sammæ stadh ok Esbyørn Gesling byman vti sammæ stadh ♦

Datum Halstadis anno domini mocdoxiiio sabbato post festum conversionis sancti Pauli . ♦

1. Føllinge ] gard herefter slettet. 2. dægenæ] vel fejl for dægen .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.