1413. 22. maj. Marienburg


Højmesteren for Den tyske Orden skriver til Lübeck angående forberedelser til et møde med den danske konge.

Arkivalske oplysninger og uddrag efter Hanserec. l.l

Tekst

Hochmeister Heinrich von Plauen an Lübeck: antwortet auf desse Schreiben von Mai 16 (dinstag noch jubilate), er wolle den Boten, die er auf den mit König Erich von Dänemark zu haltenden Tag senden werde, befehlen, dass sie mit den Sendeboten Lübecks die Gebrechen des Kaufmanns in Dänemark vorbringen, ihnen aber wegen der Streitigkeit mit dem alten Rath keinen Befehl geben; begeht, dass Lübeck ihm Hülfe sende. Marienburg, 1413 (am montage noch cantate) Mai 22.

Oversættelse

Højmester Heinrich von Plauen til Lübeck: han svarer på Lübecks skrivelse á 16. maj (tirsdag efter jubilate), at han ville befale de udsendinge, som han vil sende til det møde, som skal holdes med Kong Erik af Danmark, at de sammen med udsendingene fra Lübeck skal fremlægge overgrebene begået mod købmanden i Danmark. Han vil dog ikke give dem nogen befaling på grund af striden med det gamle råd; han ønsker, at Lübeck sender ham hjælp. Marienburg 1413 (mandag efter cantate) den 22. maj.