1413. 9. juni.


Hertug Wartislaw af Stettin, fyrste til Rügen, skænker sin arv og del i møllen ved Goltze på Rügen til Peder (Jensen (Lodehat)), biskop i Roskilde, og dennes efterkommere i bispeembedet i Roskilde til evigt eje.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Wartislaff van Godes gnaden to Stetyn / to Pomeren hertogh / vnde vorste to Růyen / bekennen openbar vor vns / vnse eruen / vnses[1] broder kyndere / vnde nakomelinghe / dat wy myt woldachtem[2] mode / vnde na rade vnser truwen ratgheuere / hebben geuen / vnde gunt / gunnen vnde geuen / dem erwerdighen in Got[3] vader vnde heren / hern Peter van Godes gnaden bysscopp to Roschylde[4] / vnsem leuen heren / vnde sunderghen[5] vrunde / vnde synen nakomelinghen bysscoppen to Roschyl<d>e[6] vmme synes mennychůaldighen[7] vordenstes vnde vmme syner leue[8] willen / den he vns vele / vnde vaken[9] vlytliken ghedan hefft / vnde noch an to komenen[10] tijden don mach / vnse[11] erue / vnde del / dat wy hebben an der molen to deme Goltze[12] / de an vnsem beůlotem[13] lande tho Ruyen lycht / myt alle erer[14] to behorynghen / nycht vth ghenomen / alse de mole an eren[15] enden vnde scheden lycht / vnde van oldinghes gheleghen hefft / dem erwerdighen bisscop Peter / vnde synen nakomelinghen brukelken vredesam vnde vrygh to ewygen tijden to beholdende / vnde brukelken to besyttende / alse wy[16] de erbenomede molen ye vrygest beseten vnde h{ae}t hebben / ♦

Tho merer wytlicheyt hebbe wy Wartislaff vor vns / vnse eruen vnde nakomelinghen vnse secret an dessen openen[17] breff ghehenghet heten / de gheuen ys vnde screuen na Godes bort veerteynhundert jar \ dar na an dem druttey<n>den jare des vrygdaghes vor pinxsten[18] / ♦

Thughe synt vnse leuen ghetruwen de erwerdighen abbet Hinrik to Půdgloůe / her Cord Bonowe archidiake to Trybuzes / her Clawes van Vytzen / her Roleff Nygenkerken[19] ryddere / vnde Henneke Starkowe[20] knape / vnde mer erwerdigher[21] lude de ere vnde louen werdich synt ♦

1. vnses] Aa1 har fejlagtigt vnd. 2. woldachtem] wolbedachten, Aa1. 3. Got] Gade, Aa1. 5. sunderghen] sondergen, Aa1. 7. mennychůaldighen] mennigfoldigen, Aa1. 8. syner leue] siner leuenn, Aa1. 9. vaken] vakene vnnd, Aa1. 10. to komenen] tho kamendenn, Aa1. 11. vnse] vnde, Aa1. 13. beůlotem] beuloten, Aa1. 14. erer] ihrer, Aa1. 15. eren] ihren, Aa1. 16. wy] we, Aa1. 17. openen] apen, Aa1. 18. vor pinxsten] vor pinxtenn, Aa1; I Thorkelins registraturer over Gehejmearkivet, folieregistratur nr. 13, p. 489, angives fejlagtigt des Vrygdages na Pinxsten, omend brevet her ellers dateres korrekt til 9. jun. 1413. 21. erwerdigher] erwerdigen, Aa1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.