1413. 22. september.


Hr. Peder Mogensen overdrager sine rettigheder i Høvdelund, Horns herred til Jeppe Jonsen.

Tekst efter A

Tekst

Alle men som thettæ breff høræ eller seer hiælsær jæk Pether Magnussøn ryddere ewinneligh meth gwdh.

Iæk kwngør thet alle men som nw æræ eller kome skal thet jæk wetherkænnæs mek ok minæ arwingæ. meth ja ok wiliæ ok beradh hwgh. ath hawæ gyweth thennæ nærwærændhis brefføre Iep Ionssøn min kiæræ frændæ ok hans arwingæ til ewærdeligh eyghæ al min ræthedh som jæk eller minæ arwingæ hawæ eller hawæ hafft j Høffdhælwndh j Hornsheret liggændæ. hwilket jæk ærffdæ æffter min fadher Magnus Nielssøn [1] hwess siæl gwdh hawæ/

ok then forde Høffdhe lwndh affhændher jæk mæk ok minæ arwinghe. ok eygnær then forscreffnæ Iep Ionssøn ok hans arwinghe meth thettæ mith opnæ breff til ewærdeligh eyghæ ♦

til miæræ wissæ ok witnæsbyrdh tha hængær jæk mith inciglæ for thettæ breff meth flere godhe mens jncigle som ær her Iens Grym [2] ryddere ok her Laurents Ienssøn præst ok her Iens Dwes Capellan.

Datum anno domini m°cd°xiii° die beati Mauricii martiris sociorumque[3] eius

1. Magnus Nielssøn ] understreget i sort, A. 2. Iens Grym ] understreget i sort, A. 3. sociorumque] socioque, A.

Oversættelse

Jeg, Peder Mogensen, ridder, hilser alle mænd, som hører eller ser dette brev, evindelige med Gud.

Jeg bekendtgør alle mænd, som er nulevende eller kommende, og jeg vedkender mig og mine arvinger med samtykke og vilje og velovervejet hu at have givet denne nærværende brevfører, Jeppe Jonsen, min kære slægtning, og hans arvinger til evindelig eje alt det, som jeg eller mine arvinger med ret ejer eller har ejet og som ligger i Høvdelund i Horns herred, hvilket jeg arvede efter min fader, Mogens Nielsen - må Gud nåde hans sjæl.

Og jeg og mine arvinger afhænder den førnævnte Høvdelund og overdrager den til forskrevne Jeppe Jonsen og hans arvinger til evindelig eje med dette mit åbne brev.

Til bedre sikkerhed og vidnesbyrd hænger jeg mit segl under dette brev sammen med segl tilhørende flere gode mænd, som er Jens Grim, ridder, og hr. Lars Jensen, præst og hr. Jens Dues kapellan.

Givet i Herrens år 1413 på Skt. Mauritius' og hans fællers dag.