1413. 18. december. slottet Strelitz


Hertug Ulrich af Mecklenburg kvitterer kong Erik 7. af Pommern for dette års udbetaling af 500 mark stralsundsk i overensstemmelse med kong Eriks erklæring desangående (DD. 1411. 28. okt., nr. 14111028001). Udbetalingen af de 500 mark stralsundsk fandt sted mortensdag 1413 i toldhuset på Skanør.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Vlrik van Godes gnaden hertoghe to Meklenborch to Stargarde vnde Rostok heren etcetera bekennen jn dessem vnsen bry{ue}e / dat wy van[1] vnsem le{ue}en heren vnde ome heren Eryke van der z{ue}l{ue}en gnaden / konynge to Dennemarken Sweden vnde Norweghen / der[2] Wende vnde der Ghoten konynghe / vnde hertoghe to Pommeren etcetera hebben entfanghen wol to der n{ue}ghe de viifh{ue}ndert mark s{ue}ndesch / de de vorbenomede vnse leue here vnde om / ghe gheuen vnde vorbreuet heft jndem tollen to Schonore to dessem jeghenwardigen jare / van syner sundergen vruntschap vnde leue zecht heft des danke wy syner gnaden gherne vnde laten / em der vorbenomeden viiffhundert mark van dessem jare quit vnde los / vnde vordenen dat gherne teghen sine gnaden alle weghe / ♦

Des to witlicheit hebbe wy vnse jnghezeghel gehenget laten an dessen brieff / de gheuen vnde screuen is vpp vnsen slote Streltze na Godes bort verteynh{ue}ndert jar dar na jndem dr{ue}tteynden jare des mandaghes vor Sunte Thomas daghe etcetera ♦

1. van] skrevet over linjen i A. 2. der] den, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.