1413.


Gavebrev udstedt af Bonde Pedersen (af Handrup), væbner, på forskelligt gods i Elsted kirkeby (Vester Lisbjerg herred).

Tekst efter reg.

Tekst

Bonde Pederssen aff waben hans gaffue breff paa hans godtz i Elsted kierckeby bygt och vbygt en gaard som giffuer iij øre korn, ett boell j pund kornn, och et boell ɉ scheppe smør, och en gaard ij øre korn, ♦

Daterit. mcdxiij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.