1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på fire breve. I det første fra. 4. november 1381 udsteder Malmøs byting et tingsvidne på, at Andersen Pedersen, borgmester i Malmø, har skødet sin hovedgård til sin hustru Ingerd Jensdatter. I det andet fra 23 juni 1381 foretager Anders Pedersen selve skødningen. I det tredje fra 31. oktober 1384 udsteder Malmø byting et tingsvidne om, at arvingerne efter afdøde borgmester Anders Pedersen har skiftet det efterladte gods med hans enke Ingerd Jensdatter. I det fjerde fra 8. november 1401 erklærer kong Erik, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget har overdraget dronning Margrete alle dokumenter og breve, som Jakob Mus havde fået af hende angående den gård i Malmø, som Anders Pedersen, fordum borgmester sammesteds, havde beboet.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war heres føthelsses aar thusende firehundrethe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hort grangifleghe fore oss ouerlæsne opne parkmens breff w raghethe oc w scrapethe oc j alle made w falskethe oc w misthanckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc alstings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. II nr. 171) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. II nr. 141) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. II nr. 509) ♦

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex (etc. = http://diplomatarium.dk/dokument/14011108001)♦

Oc til mere witerlichet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.