1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på fem breve. I det første fra 6. december 1387 pantsætter Anders Glob åen Mejlå til Tyge Torbensen for to mark sølv. I det andet fra 8. december 1392 pantsætter Anders Glob sit øde gods i Øster-Ørbæk, Næsborg og Oudrup til Peder Andersen Munk af Hedegård for 14 mark sølv. I det tredje fra 5. april 1385 pantsætter Niels Jensen af Klæstruplund selve Klæstruplund og alt sit gods i Nornum herred til Munk af Hedegård for 30 mark sølv. I det fjerde fra 3. august 1401 skøder og oplader samme Niels Jensen af Klæstruplund sit gods Klæstruplund til dronning Margretes repræsentant, hr. Mogens Munk, høvedsmand på Ålborghus. I det femte og sidste fra 28. september 1401 oplader Peder Andersen Munk af Hedegård til dronning Margrete alt det gods i Slet herred, som var pantsat ham af Anders Glob for 70 lybske mark, samt Klæstruplund, der var pantsat ham for 30 lybske mark.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlikt oc openbare alle them som thænne scrift see æller høre / oss efter wor herris føthelsis aar thusende firehundrethe pa thet fiortende vpa sancti Mathie apostoli dagh . haue seet oc skøthet oc hørt grangiflegh fore oss ouerlæsit / opne perkmens breff wraghethe wskrapethe / oc j alle madæ / wfalskedhe oc wmisthænkelighe / hele oc holdne oc alsthings wæl bewarethe / hwelke breff ludæ ordh fran ordh som hær æfter screuit star // ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. III nr. 272) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. IV nr. 637) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. II nr. 561) ♦

Alle the thette breff høre eller see (etc. = http://diplomatarium.dk/dokument/14010803001

Jæk Pæther Anderssøn som calles Munk . af Hethegardh . kænnes thet meth thette mit opne breff (etc. = http://diplomatarium.dk/dokument/14010928001) ♦

Oc til meræ witerlikheet her vm haue wj latit wore jnciglæ hænges fore thænne scrift giuet dagh oc aar som fore screut staar.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.