1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 6. januar 1408, i hvilket biskop Bo og kapitlet i Århus endnu en gang erkender, at øen og den faste borg Kalø aldrig har tilhørt Århus kapitel.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale ridder[e Moleke] oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusindefirehundrethe vpa thet fiortende aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet skoet oc hørt grangiffleghe ffore oss owerlæset eet opit permæns breff w raget oc wscrapet oc j alle made wfalsket oc wmistenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alstings wæl bewaret hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher \ ♦

Wj Bo meth gudhs nathæ biscop j Ars (etc. = DD 1408. 6. jan., nr. 14080106001) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haffue wj ladet wore jncigle hænges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.