1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på biskop Jens af Odenses genbrev 2. juni 1408 om en evig messe i Odense domkirke for dronning Margrete og hendes forfædre til gengæld for, at hun har skænket Kærstrup.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss efter wor herres føthelsses aar thusendefirehundrethæ vpa thet fiortende aar sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighæ fore oss owerlæset eet opet permæns breff w raget oc wscrapet oc j alle made wfalsket oc wmistenkelicht meth sannæ oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wel bewaret hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wj Jens meth gutz nathæ biscop j Othens (etc. = DD 1408. 2. jun., nr. 14080602001) ♦

Oc til mere witerlicheet her <vm>[1] hafwæ wj ladet wore jncigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. <vm>] mangler i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.