1414. 28. februar. Helsingborg


Kong Erik 7. af Pommern udsteder værne- og privilegiebrev for de engelske købmænd i Bergen.

Arkivalske oplysninger og uddrag efter Diplomatarium Norvegicum l.l.

Tekst

Kong Erik udsteder værne- og privilegiebrev. Datum in kastro nostro Helsingborig regni nostri Dacie anno Domini 1414, mensse februarii 28 die, nostro sub secreto presentibus in pressum

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.