1414. 12. marts.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 28. september 1396, hvorved kong Erik 7. af Pommern giver låsebrev til sig selv på gården Rådved.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witerlicht oc o[pen]bar alle the som thænne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusindefirehundræthæ vpa thet fiortende aar [vp]a sancti Gregorii dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe ffore oss owerlæsit eet opet permens breff w raget oc [w sc]rapit oc j alle madæ w falsket oc wmistenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc a[lsti]ngs wæl bewaret hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclavorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis (etc. = DD 4. rk. VI nr. 154) ♦

Oc til mere witerlicheet hafue wy ladet ware jncigle hænges for thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.