1414. 12. marts.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 11. oktober 1401, hvorved hr. Niels Ivarsen forlenes på livstid af kong Erik og dronning Margrete med det gods i Rougsø og Fausing sogn, som blev afvundet ham på rettertinget.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith [van der] Lanken awapn [gø]re witerlicht oc openbar alle the som thenne sc[rift] høre eller see oss æfter war herres føthelses aar t[husin]defirehundre[the] vpæ thet f<i>o[rtende] aar vpa sancti Gregorii pape dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe ffore oss owerlæsit [eet opet per]kmæns breff w raget oc w scrapet oc j alle made w ffalsket oc wmistenkelicht meth sanne oc wisse hængændæ jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wel bewareth hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som [her] æfter følgher ♦

Jæk Niels Ywersøn riddere (etc. = DD 1401. 11. okt., nr. 14011011002

Ok til mere witerlicheet hær vm hafue wy ladet ware jncigle hænges ffor thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.