1414. 24. marts.


Hr. Predbjørn (Henningsen) Podebusk, ridder, pantsætter to gårde i Vejleby til Niels Mus for 200 mark.

Tekst efter reg.

Tekst

i. Først ith breff att her Preybiørnn van Podbusk rider panntsetter Niels Muss ij gaarde y Weyelleby for ijc marck / ♦

Datum leffuerdag nest for palme leuerdag / mcdxiiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.