1414. 25. marts.


Klaus Grubendal, ridder, Møleke og Gert von der Lancken, væbnere, udsteder en vidisse af et nu tabt brev udgivet af Thord Bonde, ridder, 1403 12. aug.

Tekst efter A.

Tekst

Vij Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken a wapn gøre witerlicht oc openbare alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herre føthelsses aar thusende firehwndrethe vpa thet fiortiynde aar vpa war frue dagh annunciacionis hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff vraghet oc vscrapet oc j alle madæ v falsketh oc vmisthænckelight meth sanne oc wisse hængende [incigle] inciglet helt oc holdet oc alsthings wel bewaret ♦ Huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jec Thord Bonde riddere (etc. = DD 1403. aug. 12., nr. 14030812001) ♦

Oc til mere witterlichet thy hafue wi ladet ware incigle hænge fore thenne scrift . ♦

Datum anno et die supranominatis . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.