1414. 10. april.


Et brev af Mads Jensen i Hessellund (Ginding herred) om et mageskifte, hvori indgik den vestre gård i Årestrup (Lysgård herred).

Tekst efter reg.

Tekst

Item et mageskiffte breff aff Matzs Jenssen vdj Hesellund paa then vester gaard vdj Aarestrup / ♦

Datum mcdxiiii feria 3a paschæ : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.