1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 19. januar 1354, hvorved Peder Frederiksen, Niels Nielsen, Zacheus Mogensen og Niels Jensen af Hvam tilvurderer Peder Nielsen en gård i Vester-Bølle, der var pantsat til ham af Knud Jensen og tildømt ham ved 4 kongebreve.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æft[er war her]res føthelses aar thusendefirehundræthe vpæ thet fiortendæ aar vppæ quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss owerlæset eet opet perns breff w raghet oc w skrapet oc j alle made w falsket oc wmisthenkelicht meth sanne oc wisse hængende incigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følger

Omnibus presens scriptum cernentibus [Petrus Frædhriksøn] (etc. = DD 3. rk. IV nr. 95) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm hafue wy ladet wore jncigle hænges fore th[enne scrifft ♦

Datum] anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.