1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et tingsvidne udstedt 23. september 1391 af Gislum herredsting om, at Vide Videsen og hans hustru Elisabet, tidligere gift med Torkil Pedersen, har fået tingsvidne på, at dennes gods var skiftet mellem hende og deres børn. Endvidere, at de pantsætter gården Hessel til Peder Andersen Munk for 100 mark lybsk.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusende firehundræthe vpa thet fiortænde aar vpa quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hort grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff vraghet oc vscrapet oc j alle made vfalsket oc vmisthænckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allsthings wæl bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Thrugillus Jenssøn (etc. = DD 4. rk. IV nr. 440)

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle henges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.