1414. 1. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på en dom, hvorved kong Erik 7. af Pommern tildømmer sig selv gods i Vejleby og Orebjerg.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusende firehundræthe vpa thet fiortænde aar vpa beatorum Philippi et Jacobi apostolorum dach hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff vraghet oc v scrapet oc j alle made v falsket oc v misthænckelicht meth sant oc wist hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alsthings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia (etc. = 4. rk. VI nr. 309) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.