1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 31. oktober 1396, hvorved Tue Galen af Näsbyholm, ridder, sælger halvdelen af Jens Uffesens stenhusgård i Malmø, som han arvede efter sin afdøde datter Ingefred, til hr. Folkvin, provst i Lund, på den betingelse, at fru Marina Jensdatter skal oppebære afgiften af denne halvdel.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre wyterlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusende firehundræthe vpæ thet fiortende aar vppa sancti Urbani pape et martiris dagh hafuæ seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss ower læset eet opet pærkmæns breff w raget oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w mistenkelicht meth sanne oc wisse hengende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wælbewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. VI. nr. 165) ♦

Ok til mere witerlicheet her vm hafue wy ladet ware jncigle henges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.