1414. 25. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 24. februar 1408, hvorved Henrik Klausen Smalsted overdrager og skøder al den ret, som han eller hans forældre har haft til Søndbjerg på Thyholm og andet gods i Thy, til dronning Margrete og kronen.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere oc Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herres føthelses aar thusendefirehundræthe vpa thet fiortende aar vpa sancti Urbani pape et martiris dagh hafue seet oc skoet oc hørt [gran]giffleghe fore oss owerlæset eet opet perns breff w raget oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w misthenkelicht [meth] sanne oc wisse hengende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæl bewaret huilket breff luder ordh fran [ordh] æfter thy som hær æfter følgher ♦

Jæk Henrik Clauessøn af wapn (etc. = DD 1408. 24. feb., nr. 14080224001) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm hafue wy ladet wore incigle henges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.