1414. 15. juli.


Fru Thora (Eriksdatter (Mus)) overdrager sit og sine børns gods i Vester og Øster Kejlstrup til Bo (Mogensen (Lang)), biskop af Århus.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et latins breff liudendis att frue Thore haffuer opladet tiil biscop Boe hindis och hindis børns godzs vdj Vester Kelstrup och Øster Kelstrup / ♦

Datum anno mcdxiiij die divisionis apostolorum : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.