1414. 1. august.


Brødrene Jens Pedersen (Present) og Bent Pedersen (Present) giver deres fader Peder Nielsen (Present) af Vollerup, ridder, kvittering for modtagelsen af seks gårde i Tjæreby, tre gårde i Næblerød og alle de rettigheder, der var tilfaldet ham i Jylland efter deres moder fru Marine.

Tekst efter reg.

Tekst

g. Først ith breff att Jenns Pedersøn oc Bennt Pedersøn brødre haffue fanngitt aff theris fader her Peder Nielssøn aff Woldrup rider vj gaarde y Tiereby iij gaarde y Nebelderød oc all thenn rettighed hannem tilfald effter deris moder frwe Marine wtj Juttlannd oc lade hannem quitt / ♦

Datum sancti Peders dag om høsten / mcdxiiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.