1414. 15. september. Bologna


Pave Johannes 23. tillader landsdommeren Jens Gyrstinge fra Roskilde stift og hans hustru at vælge en skriftefader, der kan meddele dem fuld syndsforladelse i deres dødsstund.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l., for de udeladte formler, se DD 1404. 17. mar., nr. 14040317002.

Tekst

Nobili viro Johanni Gorsting armigero Roskildensis diocesis et nobili mulieri ejus uxori inpresentiarum existenti.

Provenit etc.

Datum Bononie 17. kal. oct. anno 5. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.