1414. 31. oktober. Roskilde


Biskop Peder Jensen (Lodehat) af Roskilde kompenserer provstens præbende for det gods, der er indgået i mageskiftet mellem Roskilde domkirke og Sorø kloster 31. oktober 1414.

Tekst efter A.

Tekst

Universis presentes litteras inspecturis Petrus [dei][1] gracia episcopus Roskildensis / salutem in domino sempiternam ♦

Noverint universis nos nuper a religiosis viris dominis abbate / et conventu monasterii in Sora aliqua sua bona nobis et mense nostre episcopali propter situm utilia per modum permutacionis[a] de consensu et consilio venerabilis capituli nostri Roskildensis pro aliis bonis nostris ecclesiis jurisdictionibus et juribus tam nostris quam nostrorum prelatorum ipsis dominis abbati et conventui in recompensam per nos et nostrum capitulum prefatum / assignatis et traditis habuisse / ♦

Quapropter nos honorabili viro domino Cristierno preposito nostro Roskildensi et suis successoribus in illa prepositura decimas nostras episcopales in parochia Snesøøræ in recompensam sue jurisdiccionis et jurium que super villicis et colonis dictorum domini abbatis et conventus in provinciis prepositure habuit / et ad instanciam nostram nostreque mense episcopalis comodum ad manus nostras de consensu dicti capituli resignavit / et dimisit annuimus et assignavimus donec a nobis vel successore nostro idem prepositus vel successor suus secundum moderacionem et determinacionem capituli nostri predicti pro prefatis jurisdictione et jure sufficientem optinuerit recompensam ♦

In cujus rei testimonium secretum nostrum unacum sigillo dicti capituli presentibus est appensum ♦

Datum Roskildis sub anno domini millesimo cdo xiiiio vigilia omnium sanctorum etcetera[2]

1. [dei]] lakune pga. fugtskjold, A. 2. etcetera] resten af linjen udfyldt med etc.-tegn, A.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, til alle, der ser dette brev, evindelig hilsen i Herren.

Alle skal vide, at vi nylig ved mageskifte med samtykke fra og efter råd af vort ærværdige domkapitel i Roskilde af de regelbundne mænd og herrer, abbed og menige konvent i klosteret i Sorø, har fået noget af deres gods til gengæld for andet af vort og vore prælaters gods, kirker, jurisdiktioner og rettigheder, som af os og vort førnævnte domkapitel var anvist og overdraget til disse herrer, abbed og menige konvent.

Derfor har vi bevilget og anvist den hæderværdige mand, hr. Christian, vor provst i Roskilde, og hans efterfølgere i dette provsteembede, vore bispetiender af Snesere sogn til erstatning for hans jurisdiktioner og rettigheder, som han havde over nævnte abbed og menige konvents bryder og landboer i provstedømmets herreder,[A] og som han på vor indtrængende anmodning og til vort bispebords gavn med samtykke af nævnte domkapitel oplod og overlod til vor hånd, indtil samme provst eller hans efterfølger af os eller vor efterfølger kan opnå fyldestgørende erstatning for føromtalte jurisdiktion og ret efter vort førnævnte domkapitels bestemmelse og afgørelse.

Til vidnesbyrd om dette er vort sekret hængt ved dette brev sammen med nævnte domkapitels segl.

Givet i Roskilde i det Herrens år 1414, dagen før Allehelgensdag osv.

A. Domprovstiet omfattede Ramsø, Bjæverskov, Stevns, Bårse og Hammer herreder, samt muligvis også Fakse herred..