1414. 9. november.


Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, udlejer to gårde i Rejnstrup til hr. Anders (Jakobsen) Lunge.

Tekst efter reg.

Tekst

d. Item it breff att Jens Giørstring landsdomere i Sielland haffuer vndtt her Anders Lunge ij gaarde i Reigenstrup for wederlag til en tid / ♦

Datum freddagenn for sankt Morthens dag / mcdxiiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.