1414. Lunds landsting


Tingsvidne fra Lunds landsting om, at hr. Peder Spoldener erklærer, at han for sin brøde har forbrudt sit liv og sit gods til kongen, og at hans gård Klågerup skal nedbrydes, når kongen vil.

Tekst efter reg.

Tekst

Item eth landztings breff aff Skane at her Pether Spoldener kennes at for hans brøde skyld war hans hals ok gotz dømt j konings wære och at Klapporp hans gard scal nether brydes først herscapet wil ♦

Datum mccccxiiijo

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.