[1414 (?)].


Arild Svendsen, køgemester for biskop Bo (Mogensen (Lang)) af Århus, afgiver tilbud på køb eller indløsning af en gård i Molger for 40 mark lybsk i rede penge på vegne af biskoppen.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Ett pergamente thilbudz breff, att Arrilld Suendssønd bischob Boes kiøgemester, haffuer thilbuditt 40 ℳ lybsch y rede pendinge paa bischob Bois vegne, ♦

Anno 1414. ♦

b):

Et pergamendtz tilbudtzbreff at Arilld Suendssen bischop Boes kiøgemester, haffuer tilbudet xl ℳ lybsch for en gaard i Malgaard ♦

Anno 1448. (!) ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.