1414..


Krista, enke efter Oluf Kone, skøder Bent Olufsen en gård i Slagelse.

Tekst efter reg.

Tekst

Christa Olluff Konnis effterleffuersche schiødte Beneditz Olluffssønn enn gaardt i Slauelsse till euindelig eyendomb ♦

1414 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.