1415. 28. april. Helsingborg Slot


Kong Erik 7. af Pommern bekendtgør at have taget abbedissen og konventet i Askeby kloster samt deres sysselmand, fremtidige godser, fæstere, tyende og tjenere under sin beskyttelse.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth gudz nathe Danmarks . Swerigis Norgis Wende oc Gotæ koning oc hertugh j Pommeren helsæ alle mæn som thette breff see æller høre . kerlighe meth gudh . oc wor nathe oc kungøre at wy aff wor serdelis nathe oc gwnst . haue taghet abbotissen . oc alt . conwent j Askeby closter . theris syslæ man . gotz wordhnedhe . landbo hion oc . thiænere . j wor serdelis wærn fridh oc hæyn . them oc theris gotz synnerlighe at wærne oc bescherme . ♦

Oc forbyuthe wy alle wore foghetæ oc æmbetzmen oc alle andre ee hwa the hælst ære forde abbotissen æller conwent theris syslæman æller theris gotz wordhnedhe landbo hion æller thiænere her vdj . j nogra mate athindræ æller wforrætte vnder wor wrethe . oc koningxlighe hæffnd . ♦

Datum in castro nostro . Helsingborgensi anno domini . mcdxvo dominica iiija post festum pasce nostro sub secreto . presentibus apposito in pendenti ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.