1415. 7. juni . Nyborg slot


Kong Erik 7. af Pommern giver bønderne i Herrested i Vindinge herred alle de privilegier, som andre birker på landet har. Til gengæld skal bønderne betale skat og yde arbejdskraft til Nyborg slot.

Tekst efter Molbech.

Tekst

Wij Erik meth Guds nadhe Danmarks, Sveriges Norghes, Wendis oc Godis Koning, oc Hertug i Pomeren, helse alle thee, som thettæ breff see aller høre kærlicæ met Gudh oc wor nadhe ♦ Oc cungør at wi vnne oc giue wore bønder i Hærætzstæde i Winning herit liggendis alle swadane privilegia frihet oc nadhe, som andhræ biærkæ vppa land liggende haue oc nydhe j wore riighæ . ♦

Thog swo at scat, bædhæ oc hwat tiænistæ wi aff them haue scule till wort slotz behoff, thet scall ware ther met j alle madhe vforsymeth . ♦

Thij forbiwde wj alle wore foghede oc æmbitzmæn, oc alle andre, ee hwa the hælst ære, thøm her amoed at hindhræ aller vforættæ j nogher madhe, vndher wor wreedhe oc koninglicæ heffnd . ♦

In Christo valete . ♦

Scriptum in castro nostro Nyborgh anno domini Mcd quinto decimo, feria sexta post octavas corporis Christi, nostro sub secreto apposito in pendenti . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.