1415. 29. juli.


Niels Gødekesen, væbner, i Skårup (på Sydfyn) bekendtgør at have pantsat sit gods i Gerlev, Slagelse herred, som han havde i pant fra sin hustrus far, Jens Jensen Sosadel, og hvor på Niels Pedersen bor, til Tetze Rosengård i Kværkeby.

Tekst efter A.

Tekst

Jæch Niels Gødekessøn j Skorp awaben hels[er] allæ som [thettæ] breff hører alder ser ewinnærligæ meth gwt ♦

Kwngør jæk thet allæ ner[wæren]des som kommæskwlendes ad jæk weder kennæs mek en skellig man oc ærligh thennæ nerwærendes breffføræræ[1] Thezo Rosengard j Querkæby myt gooz som liger j [G]erløwæ [2] j Slauelsæherret j Syælend hwilkæt gooz som jæk j pant hawer aff myn hwsfrwæs father Jennæs [3] Jennæssøn [4] som kallæs Sosathel pannæ hwilkæt forde gooz som pannæ[5] bor Niels Pætherssøn ad hawæ pant sæth oc tel forde Thezæs hender opp ad h[a]wæ[6] lathet meth allæ welkor oc obep breff som jæk pannæ forde gooz hawer ♦

Fremdelæs skal forde Thezo oc hans arwinggæ forde gooz j sinæ pant hauæ meth allæ welkor som thet oppnæ breff wd wiser som jæk h[a]num[7] hawer opplathet alt so lengæ forde gooz[8] worder aff forde Thezo alder hans ar[wi]nggæ[9] lofligæ løst ♦

Tel got forwarelssæ ta lader jæk hengæ myt jnsiglæ for[e][10] thættæ oppnæ breff meth andræ gothæ mæns jnsiglæ som er Harthwig Trallow Pæther Alfast oc Gerkæ Dyegn bymen j Ringstæthe ♦

Datum anno domini mo cdo xv die sancti Olavi regis et martiris ♦

1. breffføræræ] breff|føræræ, A. 2. [G]erløwæ ] usikker læsning af G . 3. father Jennæs ] er Jennæ understreget, A. 4. Jennæssøn ] understregning begynder ved søn . 5. pannæ] understregning slutter efter p, A. 6. h[a]wæ] usikker læsning af a . 7. h[a]num] usikker læsning af a . 8. gooz] oo opfrisket m. andet blæk, A. 9. ar[wi]nggæ] usikker læsning af wi . 10. for[e]] usikker læsning af e .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.