1415. 3. oktober. Helsingborg


Kong Erik 7. af Pommern giver hr. Aksel Pedersen (Thott), ridder, seks af kronens bondegårde i forlening og bekendtgør at have taget både disse og de der hjemmehørende bønder under sin beskyttelse.

Tekst efter A. Ulæselig brevtekst er blevet suppleret efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Wy Erik meth gudz nathe Danmarks . [Sweriges Norges] Wendes oc Godes . koning oc hertugh j Pommeren helsæ alle the [.] som thettæ breff [see æller høre] kerlighe meth gudh oc wor nadhe ♦

Oc kungøre at wy aff w[or] ser[delis nadhe oc] gwnst haue wnt oc lænt wor tro man thenn[e] breffuisere her Axell [Pætherssøn ri]ddere thesse sæx wore bønder som her æffter screffne stande meth th[e] gotz [som the] vppa byggæ oc boo swosom ære Lasse j Scøfflingeryth Wlff[u]er j Tond[e / Anders j Tofftæ / P]alle Gøtessøn j Lywngby / Thordh / W[r]ang j Eknæs oc Erik j [Halsiø]rydh [me]th all [koningxlich] ræt swa lenge wor nathe tilsigher ♦

Oc forbyu[dhe wy alle fog]hede oc æmb[et]zmen oc alle andre ee hwa the hælst ære [hanom her wdi athindre] æller [wforrætte] vnder wor wrethe oc hæffn[d] ♦

Oc taghe wy all[e the]sse f[orscreffnæ wo]re bønd[er] j wor synnerlighe wærn oc fridh oc hæyn / them oc thet g[o]tz [som the vppa] byggæ synnerlig[he] at [w]ærn[e] oc besche[rme] vppa forde her Axels we[ghne] ♦

[Oc bethe oc byudhe alle w]ore foghetæ oc æmbetzmæn oc al[le andre som] for [wore scyld gøre oc lade wille / t]hesse forscreffne wore [bønder wed]h [rætte] atholde oc ey hin[dræ] æller hind[ræ] lade s[wa fram]pt som the nog[et wille] gøre thet som oss liøfft [ær] ♦

[Datum] Hels[ingbor]gh [anno] domini [mc]dxvo feria quinta po[st] festum beati Michaelis archangeli [nostro sub secreto presentibus] app[e]nso in [euidentiam] ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.