1415. 8. november. Ås kloster


Peder Tuesen, abbed i Ås kloster, Svend Sture, ridder, Knud Ribbing og Bent Knudsen, væbnere, erklærer at have bevidnet, at hr. Sorte Jens tilstod, at hans far hr. Svarteskåning havde solgt gården Kappekulla i Fjärås sogn til ridder Bent Piik for 24 lødige mark.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Alla the mæn thetta breff se æller høræ / helsom wy Pæther Twfuassøn abbot i Aas kloster Swen Stwre riddare / Knwt Ribbing / oc Bænct Knwtzssøn [1] awapn / kærlika meth gudh / ♦ Thet skal allom mannom witerlikit wara / at arom æpter gudz byrdh / thusandæ firahundratha / vppa fæmtandæ areno / fredaghin næst fore sancti Martins dagh / war erlik man oc wælborin herra Swarte Iønis i Aas klosters stwfuo / os oc flere gotha mæn nærwarandom / oc kændis opinbarlika / at hans father herra Swarte Skanung / hwas siæl gudh haue / hafthe salt oc affhænt sic oc sinom arfuom ærlikom manne oc wælbornom herra Bænct Piik riddaræ / oc hans arfuinga til eyghnath til ewærthelika egho / en gardh som heter Kappakolla / liggiande i Fiæra[o]s sokn / fore fyra løthughamarker oc tiugho / Ther bar forne herra Swarte Skanung vpp aff en hæst fore syw løthugmarker / oc herra Suarte Iønis siælfuer bar wp søttan løthugmarker / aff Swen Thoressøn / ♦

Ok til mere visso saghdhe han / at Gunne Siggassøn took skøte pa herra Bænct Piiks wæghna / vppa forna gardh / pa Fiærahærætzthing / ♦

Alla thesse for na stykke / oc articula witnom wy vidher vara sannind oc gotha tro / ee hwar thet hælzst / komma kan / ♦ Til huilkins brefs mere visso oc høghre forwaring / æra alldres waræ / forna incighle viterlika fore thetta breff hænghd / ♦

Datum Aas kloster anno[2] et die quibus supra ♦

1. Bænct Knwtzssøn ] skrevet ov. l.; på linjen er, ifølge en note i Svenskt Dipl. III 84 nr. 2151, Knwt Bænctssøn blevet slettet. 2. anno] domini mc herefter slettet.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.