1415. 14. november. Falsterbo byting


Tingsvidne af Falsterbo byting om, at Johanne Knopsdatter på hr. Niels Svendsens vegne afstod nogle gårde i Falsterbo til borgeren Bonde Petersen.

Tekst efter A

Tekst

Alle mæn thette breff see æller høre lesit helsom wy Kæl foghit wppe Falsterbothe . Below Knape / Gwdmwnd Westessøn borgemestere / Iep Magenssøn / Beint Ienssøn / rathmen / oc Bywgh byman i sammestath / Axel byman i Scanør / kærleghe meth worum herre /

Kwngøre wy allom nerwarende oc komeschwlende / at efter wars herre aar thwsendæ aar / fire hwndrethe aar pa thet femtende wppe then thorsdagh nest efter sancte Mortens dagh war skyckæt for os / oc for flere gothe mæn pa wort bything i Falsterbothe / en beskethen qwinnæ Iohanne Knops dotter / oc skelleghe skøte en hetherlegh man Bonde Petherssøn byman wppe Falsterbothe pa en welboren manzs[1] weyne her Niels Suenssøn i Ellinge ryddere alt syt gotz wppe Falsterbothe lygende meth al reet til ewerdeleghe aghe / swa som ær en garebrathe both sønnen nest Ingefryth Pethers both lygende oc en bothe stath wppe Wgle westers sønnen weghæn lygende meth alt thette gotz tillygilse hws iordh grwnd bygning oc eynkte wnden taghit e hwat thet som helst kan nefnæs ♦

Item hwn til stoth for os at hwn skeleghe salt oc af hent hafthe thette forde gotz forde her Niels Suenssøn oc hans arwinge til ewerdelighe aghe / ♦

Oc wether kende hwn sigh wpp at hawe boryt for thette forde gotz af forde her Niels Suenssøn penninge oc folt wærth / swa at hwn lod sich aldelis at nøghe ♦

Til mere wissen oc stathfestilse tha ær wor ingzile nerwærendis fore thette breff hegnt / ♦

Gywet aar oc dagh som til foren ær screwit .

1. manzs] mazns, A.

Oversættelse

Vi, Keld, foged i Falsterbo, Below Knape og Gudmund Vestesen, borgmestre, Jakob Mogensen og Bent Jensen, rådmænd, og Bywgh, bymand i det samme sted, Aksel, bymand i Skanør, hilser alle mænd, der ser eller hører læst dette brev, kærligt med vor Herre.

Vi bekendtgør for alle nulevende og kommende, at der på vort byting i Falsterbo 1415 år efter vor Herres år på den torsdag lige efter sankt Mortens dag fremstod en hæderlig kvinde, Johanne Knobsdatter, for os og flere gode mænd og skødede til en hæderlig mand, Bonde Pedersen, bymand i Falsterbo, retfærdigt på en velbåren mand, her Niels Svendsen i Ellinge, ridders vegne alt sit gods, som ligger i Falsterbo med al ret og evig eje, som er en spisebod, der ligger syd for Ingefrid Peders bod, og en plads til en bod, der ligger sydvest for vejen, med alt dette gods' tilliggende, hus, jord, grund, bygning uden undtagelse, hvad end der må nævnes

Ligeledes tilstod hun for os, at hun har solgt og afstået dette førnævnte gods til hr. Niels Svendsen og hans arvinger til evig eje.

Og hun vedkender sig at have modtaget for dette førnævnte gods af førnævnte hr. Niels Svendsen penge og fuld værdi, så at hun lod sig aldeles nøjes.

Til yderligere sikkerhed og vidnesbyrd er vore de tilstedeværendes segl hængt under dette brev.

Givet år og dag, som er skrevet før.