1415. 6. december.


Åge Torbjørnsen giver ti lødige mark i morgengave til sin hustru Ingeborg. Herfor pantsætter han to gårde, en i Gödeby og en i Gisslestad, den sidstnævnte i Ljungby sogn.

Tekst efter A.

Tekst

Alla godho men thetta breff høra hella see helsar jæk Ake Thorbiørnson ewinnelighe meth gudh / ♦ Kungør jæk thet meth thetta myt opna breff at jek hawer giwet miin husfrw Jngeburgh tij lødhogh mark j morghon gawa for hwilke tij lødhogh mark jæk pant sæter henne[1] ij gardha j ij Gøtaby annar j Giislastadha j Liwngby sokn ♦

Tyl witnesbyrdh oc meer forwaring vnder myt inziglæ oc Esger myns brodher oc Eskyl Magnussons . ♦

Datum anno domini mo cdo quintodecimo die beati Nicholai episcopi et confessoris ♦

1. henne] twa herefter slettet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.