1415..


Konventet i Vor Frue kloster i Randers skøder Trundholms eng til Anders Udsen mod en årlig afgift på fem skilling engelsk til priorens bord.

Tekst efter reg.

Tekst

Conuent j wor[1] frw closter j Randers[2] skiøde thill Anders Wdssen paa Thrundholms[3] eng, och aarligen att schulle ther aff giffue til priors bord .5 schilling engilsch. ♦

1415. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.