1415.


Ebbe Henriksen skøder sin hustrus rettigheder i Åstrupgård i Djurs Nørre herred og to gårde i Gammel Grenå sogn, som Jakob Kirt og hans hustru tidligere havde givet til Øm kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Ebbi Henrichssens skiøde paa aldt hans rettighedt paa hans høstruis wegne y Aastrupgaard i Nørherrit och ij gaarde i samme by liggendis i Gammell Grindov sogen, som Jep Kiert och hans hustrue tillforne gaffue till Emcloster ♦

Daterit mcdxv ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.