1415..


Oluf Klokkestøber erklærer at have lejet et øde jordstykke ved Smedegade i Slagelse af Antvorskov kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Olluff Klockestøber bekiender seg vdj leie att haffue aff closterit itt øde jordtzmon vdenn for Smedie gaade liggendiss ♦

1415 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.