1416. 27. januar.


Knud Andersen (Panter) på Svanholm skøder den andel i Strids Mølle, som tilhørte hans hustru Cecilie Evertsdatter (Moltke), til hr. Anders Jakobsen Lunge i Egede, ridder.

Tekst efter reg.

Tekst

c. Item ith breff at Knud Andersøn paa Suannholm skøder her Anders Jeipsøn Lunge i Egede rider all sin husfrugis Siciliæ Effuerdz dotters deell vdi Stredzmølle ♦

Datum sancti Juliani dag / mcdxvj / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.